Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2018

11:14
1230 0963
Reposted fromMigotliwa Migotliwa vianiedoskonalosc niedoskonalosc
noheartgeneration
11:14
noheartgeneration
11:13
3988 50d1
Reposted fromtfu tfu
11:13
2135 1ef2 500
Reposted frombrumous brumous vianiedoskonalosc niedoskonalosc

January 06 2018

noheartgeneration
12:41
noheartgeneration
12:40
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viacalineczka calineczka
noheartgeneration
12:40
3980 94e5
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viacalineczka calineczka
noheartgeneration
12:40
Reposted fromgarstki garstki viacalineczka calineczka
noheartgeneration
12:40
Reposted fromtwice twice viacalineczka calineczka

January 04 2018

noheartgeneration
12:08
1055 001c 500
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold
12:07
9809 6fa7
Reposted fromdivi divi viaohhmarigold ohhmarigold
12:00
3544 7b62 500
Reposted frombrumous brumous viacalineczka calineczka
noheartgeneration
11:59
11:53
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viaguerriera guerriera
10:06
8238 bb09 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaschottladen schottladen
noheartgeneration
10:04
9294 5777 500
noheartgeneration
09:58
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viamaciekp maciekp
noheartgeneration
09:58
9643 b033
Reposted fromnoone97 noone97 viamaciekp maciekp
noheartgeneration
09:58
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaciekp maciekp
noheartgeneration
09:55
3834 2793 500
Reposted fromkapelino kapelino vianiedoskonalosc niedoskonalosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl